Официалните документи

Официалните документи, които се съблюдават са:

Това са правилата, които са създадени и се спазват от debian maintainers, като те могат да са и upstream developers на код, специфичен или неспецифичен за Debian.

Както и с документите:George Danchev 2004-12-25