stow: Управление на upstream sources

Колкото и голяма да е дадена дистрибуция, то може да се очаква, че не всичко може да бъде пакетирано за нея или в нейния формат към даден момент. Съвсем в реда на нещата е да инсталирате и софтуер който идва просто като upstream tar архив, без каквито и да се maintainer's scripts (обикновено като tar.gz или като tar.bz2 архив). Всичко това естествено може да се прави паралелно с инсталации на пакети които предлага дистрибуцията като всеки трябва да си знае мястото. В такива случай може да опитате дали ще ви хареса програмата stow.

Програмата stow е част от проекта GNU и е пакетирана за много системи. Подобни програми за административни цели обикновено се пишат на Perl както е и в случая с stow.

upstream авторът (този който е създал софтуера) и debian maintainer за този debian package в случая е един и същи човек. Програмата естествено не е специфична за Debian, може и е добре да се ползва и от други Unix системи. За Debian инсталацията на едноимения пакет stow е безкрайно лесна:

# apt-get install stow

Освен man stow(8) може да разгледате и някои статии описващи работата със тази програмка:George Danchev 2004-12-25