Пакети за анализ и оценка на сигурността

Предвидени са и специални пакети за анализ и оценка на сигурността, някои от които са:George Danchev 2004-12-25