Some Nice Hints and Tricks - Special experience

Тук следват някои по-специфични предложения или възможности, които са (или не са) описани в официалната документация на Debian. Опитът е на разработчици или просто на потребители. Добре ще е първо да сте се запознали с Ръководството за инсталиране за вашата хардуерна архитектура, а също и с базовите инструменти за боравене в Unix среда и в частност Debian GNU/Linux.Subsections

George Danchev 2004-12-25