Subsections

Да си направим сами LiveCD images

dfsbuild

Вместо да използвате готови LiveCD images като Knoppix, можете да използате тази програмка за да изградите свой LiveCD image: Debian From Scratch Огледален сървър в България е: ftp://ftp.uni-sofia.bg/cd-images/linux/debian/dfs/ Както обичайно документацията е на сайта на автора и в /usr/share/doc/dfsbuild/. Програмата е доста гъвкава и предлага множество опции в конфигирационния си файл. Примерен конфигурационен файл може да намерите на:

http://www.debianbookbg.org/utils/home/danchev/etc/dfsbuild/

debix

debix: създаване на live filesystems от съществуваща такава или отначало.

http://alioth.debian.org/projects/debixGeorge Danchev 2004-12-25